Jyiin 'in Quichen Chijya'
Nde tca quine 'in um, lo' cu'ni cunta um letra 'in jyiin 'in quichen Chijya'

 

 

 

 

 

 

 

Himno Nacional en Chatino de Tiltepec Nopala

Compartir